11:30 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ΑΠΘ πρωτοπορεί: Σύστημα προβλέπει το μέγεθος και τις ζημιές ενός επερχόμενου σεισμού

Δύο πρωτοποριακές εφαρμογές ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών ξεκινήσαν πιλοτικά τη λειτουργία τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος REAKT…